Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77685
Title: Quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Tây Nam, nghiên cứu ứng dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Authors: Trịnh Ngọc Phương
Issue Date: 2022-08-22
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5._LUAN_AN_TIEN_SI_-_NCS_TRINH_NGOC_PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40291
  • Size : 7,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._TOM_TAT_LATS_-_TA_-_NCS_TRINH_NGOC_PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40291
  • Size : 812,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._TOM_TAT_LATS_-_TV_-_NCS_TRINH_NGOC_PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40291
  • Size : 958,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1._TRANG_THONG_TIN_LATS_-_TV_-_NCS_TRINH_NGOC_PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40291
  • Size : 215,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._TRANG_THONG_TIN_LATS_-_TA_-_NCS_TRINH_NGOC_PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40291
  • Size : 292,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._TRICH_YEU_LATS_-_NCS_TRINH_NGOC_PHUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40291
  • Size : 214,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.