Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77691
Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An
Authors: Bành Thị Thảo
Issue Date: 2022-12-26
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • File_Luan_an_Banh_Thi_Thao.2022.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • File_Luan_an_Banh_Thi_Thao__2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 3,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL_moi__Banh_Thi_Thao__TA.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 16,27 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • KL_moi_Banh_Thi_Thao__TV.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 16,11 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • QD_Bo_mon_Thao.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 712,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT__Banh_Thi_Thao_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 310,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT__Banh_Thi_Thao_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41239
  • Size : 435,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.