Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77694
Title: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế Hà Nội
Authors: Đinh Tiến Hải
Issue Date: 2022-12-01
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Dinh_Tien_Hai__Luan_an_chinh_thuc_sau_PBK_.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41051
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dinh_Tien_Hai_Ket_luan_moi_tieng_Anh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41051
  • Size : 22,15 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dinh_Tien_Hai_Ket_luan_moi_tieng_Viet.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41051
  • Size : 17,08 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dinh_Tien_Hai_Tom_tat_Anh_140X200.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41051
  • Size : 89,33 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dinh_Tien_Hai_Tom_tat_tieng_Viet.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41051
  • Size : 103,99 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • qd_bO_MON_Hai.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41051
  • Size : 809,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.