Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77696
Title: Xây dựng chính quyền số gắn với quyền con người
Authors: Nguyễn Thanh Tuấn
Keywords: Chuyển đổi số
Chính quyền số
Quyền con người
Abstract: Bài viết trình bày việc chuyển đổi số trong mối quan hệ giữa chính quyền số và quyền con người
Issue Date: 2023-07
Type: Bài trích
Extent: 3 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 330 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN330.23_Xây dựng cq gắn với con người.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.