Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77698
Title: Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Authors: Dương Thị Phương Anh
Issue Date: 2022-08-02
Type: Luận án, luận văn
Extent: 187 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.8_-_LA_Duong_Thi_Phuong_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40169
  • Size : 4,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.8_-_Tom_tat_Luan_an_-_DTPAnh_-_EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40169
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.8-_Tom_tat_LA_Duong_Thi_Phuong_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40169
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_cua_Luan_an_TS._Duong_Thi_Phuong_Anh_(ban_tieng_Anh).docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40169
  • Size : 23,57 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Dong_gop_moi_cua_Luan_an_TS._Duong_Thi_Phuong_Anh_(ban_Tieng_Viet)..docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40169
  • Size : 21,34 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.