Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77700
Title: Tổng hợp, phân tích sơ bộ số liệu về phân bổ vốn và giải ngân 03 Chương trình mục tiêu quốc gia của 5 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Gia Lai, Tây Ninh và Trà Vinh
Authors: Đặng Thị Thuỷ
Keywords: Phân bổ vốn
Giải ngân
Chương trình mục tiêu quốc gia
Lào Cai
Hà Giang
Gia Lai
Tây Ninh
Trà Vinh
Abstract: Bài viết trình bày kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của 5 tình dựa trên việc phân bổ vốn và giải ngân
Issue Date: 2023-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 tr, pdf
Method: BVCG_Giám sát 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.