Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77700
Title: Huy Động vốn đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển miền Bắc Việt Nam
Authors: Hồ Xuân Anh Tuấn
Issue Date: 2023-02-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 4._Tom_tat_luan_an_Ho_Xuan_Anh_Tuan_TV.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41522
  • Size : 76,08 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 5._TA._Tom_tat_luan_an_Ho_Xuan_Anh_Tuan.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41522
  • Size : 77,21 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 6._Tuan_Tom_tat_ket_luan_moi_TV.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41522
  • Size : 21,88 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 7._Tuan_Tom_tat_ket_luan_moi_TA.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41522
  • Size : 18,86 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Luan_an_Ho_Xuan_Anh_Tuan_FULL_thang_2.2023.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41522
  • Size : 3,88 MB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • QD_BM_Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41522
  • Size : 704,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.