Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77701
Title: Phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Mai Hương
Issue Date: 2023-03-27
Type: Luận án, luận văn
Extent: 174 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Le_Thi_Mai_Huong__luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41716
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Le_Thi_Mai_Huong_TT_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41716
  • Size : 275,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Le_Thi_Mai_Huong_TT_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41716
  • Size : 384,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Le_Thi_Mai_Huong_Thong_tin_moi_cua_luan_an_-_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41716
  • Size : 128,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Le_Thi_Mai_Huong_Thong_tin_moi_cua_luan_an_-_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41716
  • Size : 121,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.