Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77703
Title: Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt nam
Authors: Lưu Huyền Trang
Issue Date: 2023-07-17
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • cong_van_(1).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42234
  • Size : 96,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luu_Huyen_Trang_-_Tom_tat_ket_luan_moi-TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42234
  • Size : 75,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luu_Huyen_Trang_-_Tom_tat_ket_luan_moi-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42234
  • Size : 206,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luu_Huyen_Trang_-LA__Ban_hoan_chinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42234
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luu_Huyen_Trang_Tom_tat_LA_24tr.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42234
  • Size : 448,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • quyet_dinh_danh_gia_cap_Co_so_(1).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42234
  • Size : 405,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.