Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77740
Title: Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
Authors: Trương Thuỳ Vân
Issue Date: 2020-05-11
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._TRUONG_THUY_VAN-Toan_van_lan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35140\LUAN_AN_CUA_NCS_TRUONG_THUY_VAN
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._TRUONG_THUY_VAN-Tom_tat_LA_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35140\LUAN_AN_CUA_NCS_TRUONG_THUY_VAN
  • Size : 384,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._TRUONG_THUY_VAN-Tom_tat_LA_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35140\LUAN_AN_CUA_NCS_TRUONG_THUY_VAN
  • Size : 203,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._TRUONG_THUY_VAN-Dong_gop_moi_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35140\LUAN_AN_CUA_NCS_TRUONG_THUY_VAN
  • Size : 276,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._TRUONG_THUY_VAN-Dong_gop_moi_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35140\LUAN_AN_CUA_NCS_TRUONG_THUY_VAN
  • Size : 368,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.