Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77741
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
Authors: Võ Văn Cương
Issue Date: 2021-02-25
Type: Luận án, luận văn
Extent: 26 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._VO_VAN_CUONG-_Toan_van_LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37010
  • Size : 5,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._VO_VAN_CUONG_-_Tom_tat_LA_Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37010
  • Size : 511,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._VO_VAN_CUONG_-_Tom_tat_LS_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37010
  • Size : 298,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._VO_VAN_CUONG_-_Dong_gop_moi_Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37010
  • Size : 122,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._VO_VAN_CUONG_-_Dong_gop_moi_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37010
  • Size : 84,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.