Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77745
Title: Một mô hình tính lún của móng cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc
Authors: Dương Diệp Thúy
Issue Date: 2018-10-09
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._tom_tat_luan_an_tieng_viet_Duong_Diep_Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32065
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._tom_tat_luan_an_tieng_anh_Duong_Diep_Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32065
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tinh_moi_cua_luan_an_tieng_viet_Duong_Diep_Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32065
  • Size : 53,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Tinh_moi_cua_luan_an_tieng_anh_Duong_Diep_Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32065
  • Size : 27,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Trich_yeu_luan_an_Duong_Diep_Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32065
  • Size : 63,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._Toan_van_luan_an_Duong_Diep_Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32065
  • Size : 10,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.