Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77747
Title: Chẩn đoán dầm cầu bằng phương pháp phân tích dao động trên mô hình số hoá kết cấu được cập nhật sử dụng thuật toán tối ưu hoá bầy đàn kết hợp mạng nơ ron nhân tạo
Authors: Hồ Khắc Hạnh
Issue Date: 2021-11-11
Type: Luận án, luận văn
Extent: 23 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 02._Thong_tin_dong_gop_cua_LA_Ho_Khac_Hanh-_TA-TV_-Cau_Ham.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38489
  • Size : 17,46 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 2021_Luan_an_HoKhacHanh_BaovecapTruong_01_11_2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38489
  • Size : 13,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_-_Ho_Khac_Hanh_-_EN_01_11_2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38489
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_-_Ho_Khac_Hanh_-_VN_01_11_2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\38489
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.