Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77749
Title: Nghiên cứu tương tác kết cấu-đất nền dưới tác dụng của tải trọng động đất bằng phần tử vĩ mô
Authors: Huỳnh Văn Quân
Issue Date: 2021-02-23
Type: Luận án, luận văn
Extent: 27 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Huynh_Van_Quan_Noi_dung_LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36979\Luan_an_Huynh_Van_Quan
  • Size : 7,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh_Van_Quan_Thong_tin_LA_tieng_Anh.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36979\Luan_an_Huynh_Van_Quan
  • Size : 18,54 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Huynh_Van_Quan_Thong_tin_LA_tieng_Viet.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36979\Luan_an_Huynh_Van_Quan
  • Size : 20,68 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • Huynh_Van_Quan_Tom_tat_LA_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36979\Luan_an_Huynh_Van_Quan
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Huynh_Van_Quan_Tom_tat_LA_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36979\Luan_an_Huynh_Van_Quan
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.