Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77752
Title: Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập.
Authors: Mai Xuân Hương
Issue Date: 2020-07-20
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Hàng hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • luan_an_cap_cap_truong_NCS_Mai_Xuan_Huong_-_13.07.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35519
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • luan_an_cap_cap_truong_NCS_Mai_Xuan_Huong__tom_tat_-__13.7.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35519
  • Size : 582,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_luan_an_-_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35519
  • Size : 11,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_luan_an-Tieng_Viet-NCS_MXH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35519
  • Size : 250,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.