Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77754
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên
Authors: Nguyễn Anh Tiến
Issue Date: 2021-07-07
Type: Luận án, luận văn
Extent: 24 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1-Toan_van_Luan_an_(NCS._Nguyen_Anh_Tien).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37786\Luan_an_NCS_Tien
  • Size : 9,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2-Tom_tat_Luan_an_(tieng_Viet)_(NCS._Nguyen_Anh_Tien).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37786\Luan_an_NCS_Tien
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3-Tom_tat_Luan_an_(tieng_Anh)_(NCS._Nguyen_Anh_Tien).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37786\Luan_an_NCS_Tien
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4_-Trich_yeu_Luan_an_(tieng_Viet_+_Anh)_(NCS._Nguyen_Anh_Tien).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37786\Luan_an_NCS_Tien
  • Size : 422,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.