Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77791
Title: Nghiên cứu sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân làm móng và mặt đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Vũ Hoàng Giang
Issue Date: 2021-01-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 14 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 14._Thong_tin_Luan_an_Giang_Tieng_Anh.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36800\File_Luan_van_NCS_Vu_Hoang_Giang
  • Size : 99 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 14._Thong_tin_Luan_an_Giang_Tieng_viet.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36800\File_Luan_van_NCS_Vu_Hoang_Giang
  • Size : 103 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Toan_van_Luan_van_tien_si_Giang_CTr_012021.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36800\File_Luan_van_NCS_Vu_Hoang_Giang
  • Size : 4,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_Luan_an_tien_si_Giang_CTr_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36800\File_Luan_van_NCS_Vu_Hoang_Giang
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_Luan_van_tien_si_Giang_CTr_Tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36800\File_Luan_van_NCS_Vu_Hoang_Giang
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.