Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77796
Title: Xây dựng Mô hình đánh giá rủi ro tai nạn đâm va tại cảng biển Vũng Tàu, ứng dụng phòng ngừa tai nạn và hỗ trợ công tác cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải
Authors: Lê Văn Thức
Issue Date: 2022-09-09
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an_Tien_si_Bao_ve_cap_truong_NCS_Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\40435\levanthuc
  • Size : 16,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.1._Tom_tat_Luan_an_tien_si_cap_Truong_NCS_Le_VanThuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\40435\levanthuc
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.2._Tom_tat_luan_van_tieng_Anh_NCS_Le_Van_Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\40435\levanthuc
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.1._Trang_Tom_tat_Luan_an_tien_si_NCS_Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\40435\levanthuc
  • Size : 413,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.2._Trang_tieng_Anh_Tom_tat_Luan_an_NCS_Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\40435\levanthuc
  • Size : 316,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.