Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77825
Title: Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn công nghiệp nguy hại ngành cơ khí thuộc các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn Thế Hùng
Issue Date: 2021-05-17
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Method: luanvan.moet.edu.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • DK._VN_-_Ban_tom_tat_full.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37442
  • Size : 746,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DK.EN_-_3.NHUNG_DONG_GOP_MOI_CUA_LUAN_AN-NPT210505.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37442
  • Size : 97,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DK.EN_-_Trich_yeuluan_an-NPT210505.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37442
  • Size : 243,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DK.LA_NCS_nop_truong_19.04.2021.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37442
  • Size : 4,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DK.VN_-_NHUNG_DONG_GOP_MOI_CUA_LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37442
  • Size : 166,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • EN_-_Ban_Tom_tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37442
  • Size : 676,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.