Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/78952
Title: Nghiên cứu đánh giá công tác đào tạo vận động viên Karatedo Hà Nội giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu
Authors: Vũ Thị Hồng Thu
Issue Date: 2016-06-30
Extent: 2057 tr.; PDF/A
Method: luanvan.moet.edu.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học TDTT
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26774.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.