Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/78953
Title: Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể dục kết hợp với lý liệu pháp phục hồi chức năng sau chấn thương khớp gối cho vận động viên
Authors: Vũ Thị Thu Hương
Issue Date: 2014-11-24
Extent: 372 tr.; PDF/A
Method: luanvan.moet.edu.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện khoa học Thể dục thể thao
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22897.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 686,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.