Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80138
Title: Thu hút khách du lịch quốc tế (inbound) tới Việt Nam hậu đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Kim Chỉ
Keywords: Thu hút khách du lịch quốc tế
Thu hút
Khách du lịch quốc tế
Khách du lịch
Du lịch
Quốc tế
Inbound
Việt Nam
Hậu đại dịch Covid-19
Covid-19
Du lịch
Abstract: Bài viết phân tích tình hình thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ năm 2015 đến hết tháng 7 năm 2020 và những kiến nghị nhằm góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế tới Việt Nam hậu đại dịch Covid-19
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 03 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.