Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80150
Title: Thị trường du lịch nội địa ở Việt Nam: tiềm năng và triển vọng phát triển
Authors: Nguyễn Trùng Khánh
Keywords: Thị trường du lịch nội địa
Tiềm năng
Triển vọng
Văn hóa, thể thao, du lịch
Abstract: Bài viết nêu tiềm năng phát triển du lịch nội địa; thực trạng du lịch nội địa Việt Nam và định hướng du lịch nội địa của Việt Nam
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 10 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Diễn đàn Kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Hà Nội., ngày 18/9/2022
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Thitruongdulichnoidiaovietnamtiemnangvatrienvongphattrien_Tcdl.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 801,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.