Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80759
Title: Cách thức tổ chức kỳ họp của đại hội đại biểu toàn quốc Trung Quốc
Authors: Hoàng Minh Hiếu
Keywords: Tổ chức kỳ họp
Đại hội đại biểu toàn quốc
Trung Quốc
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Bản dịch toàn văn Nội quy kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc, với 9 chương và 66 điều.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 17 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Cachthuctochuckyhopcuadaihoidaibieutoanquoctrungquoc_Ubpl.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 539,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.