Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81201
Title: Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Góp ý
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tài nguyên
Abstract: Bài viết tập trung vào việc bình luận, góp ý cho một số điều luật cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 7 trang, PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật tháng 9 năm 2022
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Motsogopychoduthaoluatdatdai(Suadoi)_Tcnnn&Pl.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.