Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81775
Title: Quan hệ phối hợp giữa cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Keywords: Dịch vụ karaoke
Phòng ngừa tội phạm
Phòng cháy chữa cháy
Vi phạm quy định
Abstract: Bài viết nghiên cứu rõ cơ sở pháp lý, đánh giá thực trạng, kiến nghị giải pháp để nâng cao quan hệ phối hợp của hai lực lượng nhằm phòng ngừa tội phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Toà án Nhân dân số 21 tháng 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Toà án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chínhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.