Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81799
Title: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm
Authors: Trần Việt Hà
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Quản lý văn thư
Vị trí việc làm
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng quy định và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chínhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.