Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82241
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển
Authors: Hà Việt Hưng
Keywords: Vận chuyển hàng hóa quốc tế
Hợp đồng vận chuyển
Vận tải đường biển
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích bất cập của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển, từ đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế
Issue Date: 2023-06-16
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dcpl382.23_Hoanthienqdplvehdvchhqtbangduongbien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.