Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82242
Title: Một số giải pháp phát triển hạ tầng giao thông vận tải ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Hoàng Lê Minh
Keywords: Giải pháp
Phát triển
Hạ tầng giao thông vận tải
Ứng phó
Biến đổi khí hậu
Abstract: Bài viết khái quát thực trạng phát triển hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay, đồng thời, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hạ tầng giao thông yận tải ở nưởc ta hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hạ tầng giao thông vận tải thích ứng và giảm thiểu BĐKH trong thời gian tới.
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ktdb32.22_Motsogpphtrienhatanggtvtungphovoibiendoikhihau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.