Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82243
Title: Vai trò của nhà nước trong điều kiện xã hội hóa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Authors: Bùi Thị Vân
Keywords: Xã hội hóa
Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Việt Nam
Nhà nước
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích chính sách xã hội hóa; kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân thuộc về vai trò nhà nước trong việc thực hiện chính sách này. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò điều tiết của nhà nước trong điều kiện xã hội hóa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.
Issue Date: 2023-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ktcatbd2.23_Vaitrocuanntrongdkxhhketcauhtgtdbovn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.