Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82246
Title: Hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Hòa
Keywords: Hạ tầng giao thông
Phát triển bền vững
Việt Nam
Kinh tế -  xã hội
Abstract: Bài viết tập trung đề xuất các tiêu chí và xây dựng chỉ số tổng hợp nhằm phân tích, đánh giá hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.
Issue Date: 2023-04
Type: Bài trích
Extent: 15 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ktcttg4.23_Hatanggiaothongphucvuptbenvungovn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.