Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82247
Title: Lý thuyết hành chính công về trách nhiệm giải trình
Authors: Nguyễn Phú Quang
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Công chức
Viên chức
Hành chính công
Abstract: Bài viết làm rõ vấn đề nhận thức về trách nhiệm giải trình, bối cảnh cụ thể về trách nhiệm giải trình; tầm quan trọng và thẩm quyền của các chủ thể; bản chất của những yêu cầu trách nhiệm giải trình
Issue Date: 2023-04-24
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat4.23_Lythuyethccvetrachnhiemgiaitrinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.