Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82253
Title: Hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Hải quan
Authors: Kim Long Biên
Keywords: Vi phạm hành chính
Hải quan
Khung pháp lý
Abstract: Bài viết này đề cập đến đặc điểm công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan, thực trạng quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định này
Issue Date: 2023-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tc7.2023_Hoanthienkhungphaplyvexpvphclvhaiquan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.