Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82254
Title: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Authors: Trần Nghị
Keywords: Cải cách hành chính
Kỷ luật, kỷ cương
Tăng cường
Abstract: Bài viết trình bày kết quả tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thời gian qua, phân tích cơ sở pháp lý và những giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Issue Date: 2023-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tcnn5.23_Tckl_Kchcdethuchienthanhcongctttcchcnngd2021-2030.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.