Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83040
Title: Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Quản Minh Phương
Keywords: Phát triển
Du lịch cộng đồng
Việt Nam
Thực trạng
Giải pháp
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng hơn nữa.
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 03 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ktdb35.22_Phattriendulichcongdongovnthuctrangvagiaiphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.