Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83261
Title: Hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ở nước ta
Authors: Phan Khuyên
Keywords: Quốc hội
Hội đồng Dân tộc
Các Ủy ban của Quốc hội
Hoạt động
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay; Chỉ ra thực trạng hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.
Issue Date: 2021-05
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN521_HoatdongcuaHDDTvacacUBcuaQHonuocta.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.