Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84650
Title: Địa vị công dân trong phòng, chống tham nhũng
Authors: Đặng Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Địa vị pháp lý
Công dân
Phòng, chống tham nhũng
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu một số lý thuyết, cách tiếp cận về vai trò, địa vị pháp lý của công dân trong phòng, chống tham nhũng; và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1322_DVCDtrongphongchongTN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.