Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84657
Title: Tăng cường kiểm soát quyền lực cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả, hiệu lực phòng, chống tham nhũng
Authors: Trần Nam Chuân
Keywords: Vai trò lãnh đạo của Đảng
Kiểm soát quyền lực
Phòng, chống tham nhũng
Hiệu quả
Hiệu lực
Cán bộ
Công chức
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng phòng, chống tham nhũng hiện nay và chỉ ra quyết tâm chính trị cao trong kiểm soát quyền lực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN222_TangcuongKSQLCBCCdenangcaohieuquahieulucPCthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.