Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84659
Title: Phát hiện và xử lý tham nhũng trong hoạt động xét xử của Tòa án
Authors: Chu Thị Ngọc
Trần Đăng Ngọc Sơn
Keywords: Phát hiện
Xử lý tham nhũng
Hoạt động xét xử của Tòa án
Abstract: Bài viết này làm rõ những đặc điểm của công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trong hoạt động xét xử, từ đó, đề xuất một số biện pháp phát hiện, xử lý tham nhũng hiệu quả trong hoạt động xét xử của Tòa án.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL1121356_PhathienvaxulythamnhungtrongHDXXcuaTA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.