Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84781
Title: Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và triển vọng của Việt Nam
Authors: Nguyễn ĐÌnh Đáp
Phạm Thị Trầm
Keywords: Nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp bền vững
sinh thái
môi trường
Abstract: Bài viết phân tích xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới; nhận diện một số tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam; những hạn chế trong phát triển nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam và khuyến nghị.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH2022_XHPTNNHCtrenTGvaTVcuaVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.