Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84782
Title: Chuyển đổi số ngành nông nghiệp ở Việt Nam: Những khó khăn và giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Minh Phượng
Keywords: Chuyển đổi số
Ngành nông nghiệp
Khó khăn
giải pháp
Abstract: Bài viết phân tích những khó khăn trong áp dụng chuyển đổi số ngành nông nghiệp ở Việt Nam; trên cơ sở đó đề ra giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD61922_ChuyendoisonganhNNoVNnhungKKvaGP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.