Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84783
Title: "Mỗi xã một sản phẩm" - phong trào phát triển cộng đồng nông thôn ở Thái Lan
Authors: Lương Ngọc Thúy
Nguyễn Đức Chiện
Keywords: mỗi xã một sản phẩm
phát triển cộng đồng
nông thôn
Thái Lan
Abstract: Bài viết đề cập đến các kinh nghiệm về phong trào làng mới, điển hình là phong trào "Mỗi xã một sản phẩm" và bàn luận về sự thành công của phong trào này đối với sự phát triển các cộng đồng và vùng nông thôn ở Thái Lan.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA1121_MoixamotSPPTPTcongdongnongthonoThailan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.