Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84786
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững tại một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Lê Khánh Cường
Keywords: Nông nghiệp
Nông nghiệp bền vững
Phát triển
Abstract: Bài viết phân tích chính sách phát triển nông nghiệp bền vững tại một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN1221_PTNNbenvungtaimotsoQGvahamychoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.