Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84897
Title: Bảo vệ quyền của phụ nữ trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phùng Thị Phương Thảo
Keywords: Bảo vệ quyền của phụ nữ
Quyền phụ nữ
Lĩnh vực đất đai
Abstract: Bài viết bàn về các quy định pháp luật cũng như thực trạng bảo vệ quyền của phụ nữ trong lĩnh vực đất đai từ đó đưa ra một số kiến nghị cho vấn đề này.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPLCD322_BVquyencuaPNtrongLVDDoVNHN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.