Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84898
Title: Chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh Thị Hoàng Anh
Keywords: Chính sách an sinh xã hội
An sinh xã hội
Phụ nữ dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết phân tích chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trên các phương diện về tiếp cận việc làm, giáo dục, các chính sách về chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPLCD322_CSASXHchoPNDTTSoVNHN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.