Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/84934
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Hữu Hải
dc.contributor.authorTrịnh Thị Thủy
dc.date.issued2021-12
dc.date.submitted2021-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/84934-
dc.description.abstractBài viết khải quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.
dc.format.extent5 trang; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsTạp chí Tổ chức Nhà nước
dc.subjectHiệu quả quản lý nhà nước
dc.subjectPhân cấp quản lý
dc.subjectQuản lý hành chính
dc.titleĐẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính ở Việt Nam
dc.typeBài trích
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodTạp chí Tổ chức Nhà nước số 12 năm 2021-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_DaymanhphancapQLHCoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.