Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/84944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Văn Nghĩa
dc.date.issued2022-03
dc.date.submitted2022-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/84944-
dc.description.abstractBài viết này nghiên cứu sơ lược về sự ra đời của thuật ngữ "pháp quyền", "Nhà nước pháp quyền" và những yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII.
dc.format.extent7 trang; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsTạp chí Dân chủ và Pháp luật
dc.subjectXây dựng và hoàn thiện
dc.subjectNhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
dc.subjectPháp quyền
dc.subjectNhà nước pháp quyền
dc.subjectXã hội chủ nghĩa
dc.subjectVăn kiện Đại hội XIII của Đảng
dc.titleYêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng
dc.typeBài trích
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodTạp chí Dân chủ và Pháp luật; Số 360 tháng 3 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL322_YCXDvaHTNNPQXHCNVNtheoTTVKDHXIIIcuaDang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.