Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84945
Title: Phân quyền, phân cấp trong hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi tại Vương quốc Anh và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Lê Xuân Tùng
Đào Bá Minh
Keywords: Phân cấp
Phân quyền
Hoạt độg trợ giúp pháp lý
Nuôi con nuôi
Abstract: Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá việc phân quyền, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và nuôi con nuôi tại Vương quốc Anh; qua đó, đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL722_PQPCtrongHDTGPLNCNtaiVQA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.