Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/85174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Vương Thành Long
dc.date.issued2022-04
dc.date.submitted2022-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/85174-
dc.description.abstractTác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với mục tiêu là tổng quan các nghiên cứu nước ngoài và trong nước về tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến mục tiêu chính là xác định các khe hổng nghiên cứu và từ đó đề xuất một số hướng nghiên cứu trong tương lai.
dc.format.extent3 trang; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsKinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
dc.subjectHệ thống kiểm soát nội bộ
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừa
dc.subjectKinh tế
dc.titleNghiên cứu tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ: tổng quan nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
dc.typeBài trích
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodKinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 609, tháng 4 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.