Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85176
Title: Giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19
Authors: Phạm Thị Cẩm Lai
Keywords: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giải pháp
Tác động
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết phân tích những tác động của đại dịch đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp cơ bản cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ứng phó và phục hồi sau đại dịch.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN122_GPPTcacDNNVVoVNduoiTDcuaDDCOVID-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.