Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85177
Title: Nguồn tài chính để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn
Authors: Nguyễn Thị Ngân
Trần Quang Việt
Keywords: Nguồn tài chính
Kinh tế tuần hoàn
Kinh tế
Abstract: Bài viết làm rõ những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn tài chính để hướng tới kinh tế tuần hoàn, cụ thể là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đề xuất một số gợi ý tháo gỡ các khó khăn này.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD422_NguontaichinhdecacDNnhovavuaVNhuongtoiKTtuanhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.